Limburgs Museum – Proposition Experience

Samenvatting

Meest verkorte versie van ons afstuderen.

Het Limburgs Museum (z.d) is een dynamisch, cultuurhistorisch museum, dat verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt. De collectie van het Limburgs Museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot interactie. Dit museum, bijzonder in zijn soort, ondergaat nu een Management Development traject. De aanleiding van het traject was de felle kritiek vanuit de provincie. Gedeputeerde Koopmans zag namelijk al langere tijd de toegevoegde waarde van het museum niet meer. Waar andere musea in zijn pakket veranderingen doorvoerden om relevant te blijven, bleef het Limburgs Museum daarin achter. Op het moment dat hij aangaf geen reden te zien het museum nog langer te subsidiëren en hij bij het uitblijven van verandering zelf ging ingrijpen, ging het museum over tot actie. Een Interim Directeur is aangenomen en wij gaan hiervan een deel op ons nemen. Het Limburgs Museum gaat een nieuwe koers varen en wij zijn onderdeel in het definieren van die richting!

Het probleem is dat op dit moment de nieuwe propositie van het merk nog niet wordt uitgedragen in de communicatie. In het begin van ons afstuderen was er nog geen propositie, deze hebben wij geformuleerd. De opdracht voor ons was: Draag de nieuwe propositie uit van het Limburgs Museum.

Het doel is een goed(e) vertaling/advies (al dan geen product) te ontwerpen over hoe het museum zich het beste kan profileren/het merk Limburgs Museum het beste kan laden en zo de doelgroep kan bereiken, buiten de muren van het museum met de nieuwe propositie. Dat betekent voor de bestaande bezoekers verbinding sterker maken en voor de nieuwe bezoekers verbinding leggen. De hoofdvraag is: Hoe gaan we de nieuwe propositie van het Limburgs Museum uitdragen, door middel van iets interactiefs, grafisch en dynamisch?

Deze gaan we beantwoorden met behulp van de volgende deelvragen:
1. Waarom wordt er een nieuwe koers gekozen bij het Limburgs Museum?
2. Ervaren bezoekers intern maatschappelijke betrokkenheid?
3. Hoe positioneren aanbevolen musea zich?
4. Wat zijn de USP’s en wat is het archetype van het Limburgs Museum?
5. Wat is de propositie en hoe zorgen we voor draagvlak bij de medewerkers?
6. Welke doelgroep gaat interacteren met het eindproduct?
7. Welk concept past bij de nieuwe propositie?
8. Wat is het product wat bij het concept en de nieuwe propositie past?

Om een antwoord te geven op deze deelvragen hebben we veel onderzoek gedaan en diverse tussenproducten ontwikkeld. Uit een interactieve en fysieke enquête, de briefjesmuur, hebben we kunnen concluderen dat bezoekers in het museum de maatschappelijke relevantie zien en dat het probleem, het niet zien van maatschappelijke relevantie, dus vooral buiten de muren plaatsvindt. USP’s, een archetype en de propositie zijn vastgesteld. We hebben gemerkt dat er intern wat rommelt binnen het museum en hebben daarom wat zijwegen genomen. Een organisatorisch probleem hebben we als ontwerpers aangepakt. Door middel van de stickerspiegel hebben we medewerkers mee laten denken over de propositie. Hierdoor hebben we draagvlak gecreëerd en het personeel ervaart nu een wij-gevoel.

‘Het Limburgs Museum daagt je uit een mening te vormen over maatschappelijke thema’s door de informeren over vergelijkbare historie’, zo luidt de klantbelofte, de propositie. Hierbij is een concept ‘reflectie’ ontwikkeld. We willen mensen bewust maken dat ze zich in een maatschappij begeven en hier een mening in mogen hebben. Onze doelgroep is de cultuurliefhebber en we willen hem met een installatie de propositie laten ervaren. Het is de bedoeling dat de bezoeker zijn standpunt in de maatschappij gaat zien en dat hij gaat reflecteren op zichzelf.

Voor het festival Zomerparkfeest is er een installatie ontwikkeld die de nieuwe propositie uitdraagt. De bezoeker kan verhalen beluisteren over maatschappelijke thema’s in diverse historische contexten. Hij wordt uitgedaagd om zijn mening te vormen en deze in de maatschappij (de installatie) te laten horen (door middel van een sticker). In de spiegel aan het plafond ziet hij de diverse standpunten in de maatschappij in de vorm van vele stickers. De vraag die we dan ook stellen is: Waar sta jij?

Previous Post Next Post