Limburgs Museum – Proposition Experience

Samenvatting

Meest verkorte versie van ons afstuderen.

Voor wie?

Het Limburgs Museum is een dynamisch, cultuurhistorisch museum, dat verhalen van Limburgers vertelt en verbeeldt. De collectie van het Limburgs Museum verbeeldt de verhalen en nodigt uit tot interactie. Dit museum, bijzonder in zijn soort, ondergaat nu een Management Development traject. Waar andere musea in zijn pakket veranderingen doorvoerden om relevant te blijven, bleef het Limburgs Museum daarin achter. Het Limburgs Museum gaat een nieuwe koers varen en wij zijn onderdeel in het definiëren van die richting!

Het probleem is dat op dit moment de nieuwe propositie van het merk nog niet wordt uitgedragen in de communicatie. In het begin van ons afstuderen was er nog geen propositie, deze hebben wij geformuleerd. De opdracht voor ons was: Draag de nieuwe propositie uit van het Limburgs Museum.

De oplossing.

‘Het Limburgs Museum daagt je uit een mening te vormen over maatschappelijke thema’s door de informeren over vergelijkbare historie’, zo luidt de klantbelofte, de propositie. Hierbij is een concept ‘reflectie’ ontwikkeld. We willen mensen bewust maken dat ze zich in een maatschappij begeven en hier een mening in mogen hebben. Onze doelgroep is de cultuurliefhebber en we willen hem met een installatie de propositie laten ervaren. Het is de bedoeling dat de bezoeker zijn standpunt in de maatschappij gaat zien en dat hij gaat reflecteren op zichzelf.

Voor het festival Zomerparkfeest is er een installatie ontwikkeld die de nieuwe propositie uitdraagt. De bezoeker kan verhalen beluisteren over maatschappelijke thema’s in diverse historische contexten. Hij wordt uitgedaagd om zijn mening te vormen en deze in de maatschappij (de installatie) te laten horen (door middel van een sticker). In de spiegel aan het plafond ziet hij de diverse standpunten in de maatschappij in de vorm van vele stickers. De vraag die we dan ook stellen is: Waar sta jij?

Visuele uitleg:

Previous Post Next Post